j.co3.jsba"/scriptdiv .jsba"/scriptdivlnkalbl news m2a harass="nbw-i="morei=EoMXCuf&pkht=blolank""_blank" hide412albl harass="nbw-ia"/s">  ss="fr pr-144omargharn-left:10-144omarghar="nbw-ims=ginA "_blan -vo萝疤崾荆∮捎谛吕宋⒉┤现せ频髡男吕宋⒉┱屎虐蠖ㄒ压冢胫匦掳蠖ǎue">v id="toews rget=c_blinreg.1698mpersonxmofte0320blogPlog&pkid/settings//blogalbc3 ter#m=6">立即重新绑定新浪微博》bkdb
关闭bkdbmc_2 "/div clrginss="fr pr$_faxianharn-left:10faxianhar="nbw-ims=ginAinss="div ginAndRphide">m2a c_blinreg.1698mperson_blalog&pkid/href="http://blog.16_blabanner=EoMXCuf&pkht=blolank"iv ginAnan class="txyaxianhss=m2aba"/s"><"/div clrgins
&n$_glblggalb=rn-left:10glblggalb=r="nbw-ims=ginAinss="div ginAiv ginAnan class="txglblggalbss=m2aba"/s"><"/div clrgins
&n$_p://wwInvomeT=rn-left:10p://wwInvomeT=r="nbw-ims=ginAinss="div ginA_lofterDldm2a c_blinreg.1698mpersonog randshow" hrinvome///note./?alblo==EoMXCuf&pkht=blolank"iv ginAnan class="txp://wwInvomeTss=m2aba"/s"><"/div clrgins
g-1v id t:3iv class="nb-nbar cp:/nba"n1-4v id="tg-1}.3com" cl="fl" "n1-4v id="twkg //qr pr_blad="prett-banner=s斡<"p4v id="td cba"_blank" hideutc. <-im时间见证宝贝快乐开心的时光rue"> divgank" class="itbsp; e;} "_blank" hidexxdutc.ra" s">导航s" 2s斡<"llov id="tgollo /s斡首页bkdbmc ginAAAAA i i1 new1 //qgank" class="itbe;} 日志bkdbmc ginAAAAA i i9 new1 //qgank" class="itbe;} on?id=bkdbmc ginAAAAA i i2 new1 //qgank" class="itbe;} .163bkdbmc ginAAAAA i i5 new1 //qgank" class="itbe;} 博友bkdbmc ginAAAAA斡 ginAAAAAAAdpart1"> i i6 new1 //qgank" class="itbe;} 关于我bkdbmc ginAAAAA g-1}.3com"smt=""n1-4v id="twkg / "n1-4v id="tl //s
g-1}.3com"_13">斡AAAAdn1-4v id="twkg">斡AAAAv> c wc /o "_br pr_blad="prett-topt:/ner=>斡斡AA"n1-4v id="tg-1nonelcr c666_br pr-r-v斡AA"n1-4v id="tg-1n366cr th newcti斡AAAAdn1-4v id="tc tc th66cr=""h2ov id="ttgankcom"jpl_non_t_3">日志bk 2s"/div clv>AA"n1-4v id="tr tm th6om"jpl="" 斡AAAAv>AAAAAA_n1-4v id="ttmpl_1 new6> wbrelc"rels0">关于我bkn1-v斡AAAAAAAAAAAAdpart1"> gn:/arreg.1698mpersonxmofte0320blogPlog&pkid/"bsp; eank" class="ithttp://yuedu.163AAAAd br prrsgn:/ar ar_cro"mpersonosblogPlog&pkid/l "mon/gn:.s?b=1&host=xmofte0320">斡AAAAv>AAAAAA_w?from=blog">更多胣1-4v id="ttmpl_news">斡AAAAv>AAAAAAAAAAAdpae;} eank" class="itht快乐濛濛bkdbmcAAAAAAAAAAAAAAAAA斡AAAAAAAAAAAA" AAAAAAAA"n1-4v id="ttmpl_new5> wvrelc"relscti斡AAAAAAAAAAAAAAAA

我来了,来到这个世界,走入一个幸福的大家庭中,我的到来能给所有家人带来开心,同时家人能给予我和谐安详快乐的生活环境!rups斡 AAAAAAAA"n1-4r prr_tmpl_13664n-left:10tmpl_13664n"" AAAA< AAAA斡AAAAAAAA"n1-4v id="tm-r clalass="nbw-tcd bAA AAAA斡AAAAAAAA"n1-4v id="tm-_blav id=esba斡AAAAAAAAAAAA文章分类" AAAAAAAA·rue">·rue">·rue">·rue">·rue">·rue">·rue">·rue">·rue"> AAAA"n1-4r prr_mp://wwnewtmparv id="t newtmpa-斡AAAAAAAAAAAAdn1-4v id="ttmpl_1 new6> wbrelc"rels0"> AAAAAAAAdnewtmpbr prr_p://wwnewtmpar;marg="ne{rege-3 .="745rex;}.b{displ="0" {displ="0" ecrolerlgm fl" 八招诀窍,教你实力撩妹 m/view?f AAAA"n1-4r prr_m&advn-left:10m-&advn-斡AAAAAAAAAAAAdn1-4v id="ttmpl_1 new6> wbrelc"rels0">s="taola推荐" AAAAAAAAdnewtmpb;marg="ne{rege-3 .="275re AAAA斡AAAAAAAA"n1-4r prr_m//nalbln-left:10m-//nalbln"" AAAA斡AAAAAAAA斡AAAAAAAA"n1-4v id="tm-rverbaralass="nbw-tcd bAA AAAA斡AAAAAAAA"n1-4r prr_9px;}3664s -v id="toopac3664s rv "> " " " "n1-4v id="ttyleba斡AAAAA"n1-4v id="tt_136 wrrels0relc"rba斡AAAAAnss="fr pr$_albOldBblaLrliTopDivn-left:1' cl new36 wbrelc"rels2ov AAA"n1-4v id="tm_136utc.ra斡AAAAAA"n1-4v id="tone;sitio wbrels2relc"rba斡AAAAAnAA"n1-4v id="tm"htt_13v id=div ginAAA"n1-4v id="tm"htt_13ba斡 ginAAA ss="a斡 ginAAA"h3-v id="ttbywa <- fscla春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22rue">tati-02-24 17:34:10rue">|

长辈亲人关爱bkdbmc ginAAAAAAA"an class="txbbla|
|rue">举报rue">|rue">rue">大rue">中rue">小rue">rue">ran class="txp .hov>p13 fews"4r pr$p:/og_subecrib-im an class="txc_blin-/span>rw-v id="tm2aba订阅bkdb斡 ginAAArups斡 ginA" 斡AAAAAAAAAAAAAAAA an clr pr$_ah}.3Btn_-144weibo2=Eobyway"分享到新浪微博"-v id="t0;lin ta-144wb fabk}topsba
斡AAAAAAAAAAAAAAAA an clr pr$_ah}.3Btn_qq2=Eobyway"分享到QQ空间"-v id="t0;lin taqqztp: fabk}topsba
斡AAAAAAAAAAAAAAAA an clr pr$_ah}.3Btn_qqweibo2=Eobyway"分享到腾讯微博"-v id="t0;lin taqqweibo fabk}topsba
斡AAAAAAAAAAAAAAAA n1-4r pr$_ah}.3Btn_weixin2=Eobyway"分享到微信"-v id="t0;lin taweixin fabk}topsba斡"n1-4v id="tlink2dimd:url new6=-斡AAAAximgw_cro"mperson:/oglog&pkid/sitMaxIf7gfGen://b?frompersonxmofte0320blogPlog&pkid/:/ogog.163.c23777524og_a512453247675&w=.terh=.terttp://wwfxtjstatis42tic5ti斡AAAA"n1-4v id="tb=rsba斡AAAAAAAA

用微信

将文章分享到logh圈。rups斡 AAAAAAAAAAAA"n1-4r pr$_ah}.3Btn_yixin2=Eobyway"分享到易信"-v id="t0;lin tayixin fabk}topsba斡"n1-4v id="tlink2dimd:url new6=-斡AAAAximgw_cro"mperson:/oglog&pkid/sitMaxIf7gfGen://b?frompersonxmofte0320blogPlog&pkid/:/ogog.163.c23777524og_a512453247675&w=.terh=.terttp://wwfxtjstatis42tic6">斡AAAA"n1-4v id="tb=rsba斡AAAAAAAA

用易信

将文章分享到logh圈。rups斡 AAAAAAAAAA" 更" AAAA"n1-4v id="tbtp new5 ne116omw-:/ogdutc.ra"n1--ximgwobyway"春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间0"> pe.="春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间0"> pe.="春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间0"> pe.="春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间0"> pe.="春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间0"> pe.="春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间0"> pe.="春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间0"> pe.="春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间0"> pe.="春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间0"> AAAA"n1-4v id="tone;s/og-er.""" 斡AAAAAA "an class="txc_blin-bcm aa
斡 "an class="txnbc-06omc-0-40 ptcmt ptcmt-cti评论这张rue"> "-v id="tptc "nbw-6utc.ra斡AAAA "an class="txptca">斡AAAAAA "an class="txnbc-06omc-0-40 ptcmi">斡AAAAAA gi" r_cro"mpersonb.bst.126-rit/albe> ff7gfs/micro:/oglpng?&amext/cs rue">斡AAAAAA "w-r prhref=shtop://ww"-v id="ttoL://ww=Eobyway"发布到on?id="-hurl=http://www.1ank" class="ita
" "-v id="tptc "nbw-6utc.ra斡AAAA "an class="txptca">斡AAAAAA "an class="txnbc-06omc-0-40 ptcmi">斡AAAAAA gi" r_cro"mpersonb.bst.126-rit/albe> ff7gfs/micro:/oglpng?&amext/cs rue"> n1-hv id="tone;ttp tif]-fews>v 斡AAAAAA 斡AAAAAA AA斡AAAAAAAAAA"n1-hv id="tref clrfixh ge-3 .-36px;reAndDownLoa36px;float://gn:tyle;="斡AAAAAA AA an class="txfew7">.163( an clr pr$_an ciReadCou13">25rue">|rue">评论( an clr pr$_an ciC "mentCou13">1rue">|rue">斡AAAAAAAAAAAAAAAA an clr pr$_ah}.3Btn_-144weibo=Eobyway"分享到新浪微博"-v id="t0;lin ta-144wb fabk}topsba AAAA"n1-4r pryod4omd" v id="t wbrels2relc"xh /div> _zoom:1;="
AAAA"n1-hr pr$_albOldBblaLrliBottomDivn-left:1' cl new36v few7 ns"" 历史上的今天s" 4>斡AAAAAA AA"n1-hv id="t_136utc.>v " ;visibkgity:eanden;;marg:0;ge-3 .-0;t="rc2cw:eanden;" v id="tmargor="斡 AAAAAA"h4 v id="t wbrels2relc">few7 ns"" 最近读者s" 4>斡 AAAAAA"n1-hv id="t_136utc.>v " ;visibkgity:eanden;;marg:0;ge-3 .-0;t="rc2cw:eanden;" r prhoour
few7 ns"" 热度s" 4>斡 AAAAAA"n1-hr prhoolass" v id="t_136v ="斡 AAAAAAAA"w-v id="tadreAiare;} few7 ns"" v{yle 斡 AAAA ss="fv{yle <;marg:.te%;t="rc2cw:eanden;""斡 AAAA "newtmpbv{yle i/ociarr pr toptent_x;}.b" ;marg=".te%aree-3 .="125ampeaownsfor;}.3 cy target ecrolerlgm fl" x;}.b{displ="0" ecro"mpersontww.p://wwe& to"mer.b/og?alblo=1076097331@qqe&am""" newtmp"斡 AAAA "/div cl AAAA" uft;width0 6olesi5olu="斡 AAAAAA"n1-h ge-3 .-4solureAndDownLoa4solu 斡 AAAAAA"h4 v id="t wbrels2relc">few7 ns""i评论s" 4>斡 AAAAAA"w-nametti/ogC "mentarr pri/ogC "mentaxbkdbmc "n1-hv id="tutc.ra" 斡 "floaur namettjsba斡AAAAyhis.p={ m:2,斡AAAAAA AA b:2,斡AAAAAA AA p://Perm://nk:'',斡AAAAAA AA id:'fks_08707008209408206608308409506507208408206808308adm3065080095',斡AAAAAA AA i/ogTbywa:'春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22',斡AAAAAA AA i/ogAbstrttp:'"n1-\-ximgwobyway\"春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间\0"> pe.=\"春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间\0"> v{yle \" _cro\"mpersonff 0.ph.126-rit/rI3kOAtaelxmWIpDJnbmSA==/6619517396049705036.jp \0"> \-x <\"
pe.=\"春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间\0"> v{yle \" _cro\"mpersonff 0.ph.126-rit/8s2IM6sz424ZLDQXGKCE8Q==/2826853191123047in/.jp \0"> \-x <\"
pe.=\"春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间\0"> v{yle \" _cro\"mpersonff 0.ph.126-rit/d5o8KIL4h0467DnUjB9gcQ==/661908198944a.t6892.jp \0"> \-x <\"
" ronlomd="vjs-nff .= alb If7gf(pa-nff ._cr=\'mpersoni/oglog&pkid/albe> ff7gfs/analyse0;ng?p://ww_-14gwa&t=\'+alb D;}.().l=hTime()" {displ="0" _cro"mpersonff lf.nosdn.127-rit/ff /TlZCWHdFWFpidkQ1dGtJK1N5cFRBNzBLUFFPYnJEVi9LWk1KTzJlMTU2Yz0.jp aexbkdb'斡AAAAAA AA }斡AA斡 "floaur namettjs3"4r prc66"jpt-&aa斡AAAA{lass a as x}斡AAAA{if !!x}斡AAAA"n1-hv id="tc_blin-one;fckcome;fe{ra斡AAAAAA"w-v id="tfews rget=Eourl=http://www-gankfom/s targetEe;} 斡AAAAAA{if x.visi=orName==visi=or.uttpName}斡AAAAAA" rpe.="${x.visi=orNickname|escape}" rrorttyhis._cr=blcclaon.fe{rhv id="tcwd6 warelc"br_cro"${fn1(x.visi=orName)}&r=${visi=or.ff7gfUpd;}.Time}"ext/cs {else}斡AAAAAA"ff .pe.="${x.visi=orNickname|escape}" rrorttyhis._cr=blcclaon.fe{rhv id="tcwd6 warelc"br_cro"${fn1(x.visi=orName)}"ext/cs { ne}斡AAAAAA"u?from=blog"n1-hv id="tcwd6vname thank">斡AAAAAA {if x.mt="Fog.=='wap'}斡AAAAAA "w-v id="trget=p13=Eourl=http://www-g;} "an clobyway"来自s="t手机博客rhv id="tc_blin-wapItop="
ru?from=blog">{elseif x.mt="Fog.=='iph '}斡AAAAAA "w-v id="trget=p13=Eourl=http://www>"an clobyway"来自iPh 客户端rhv id="tc_blin-iph Itop="
ru?from=blog">{elseif x.mt="Fog.=='android'}斡AAAAAA "w-v id="trget=p13=Eourl=http://www>"an clobyway"来自Android客户端rhv id="tc_blin-androidItop="
ru?from=blog">{elseif x.mt="Fog.=='mobkg '}斡AAAAAA "w-v id="trget=p13=Eourl=http://wwwae;} "an clobyway"来自s="t短信写博"-v id="tc_blin-wapItop="
ru?from=blog">{ ne}斡AAAAAA "w-v id="tfews m2ab Eourl=http://www.eankfom/s targetEe;} 斡AAAAAA ${fn(x.visi=orNickname,8)|escape}斡AAAAAA "u?from=blog" 斡 "floaur namettjs3"4r prc66"jpt-cti斡AAAA{if !!a}斡AAAA"w-ourl=http://www.e;} " rv id="t warelc" p13" rrorttyhis._cr=blcclaon.f6{rh_cro"${fn1(a.uttpName)}"ex"u?from=bl"w-ourl=http://www.v id="tfews m2ab e;} ${fn(a.tmplname,8)|escape}"u?from=bl"n1-hv id="tcntro>few5ti${:.sf=fIntro|escape}{if gr t260}${suptyment}{ ne}" 斡AAAAv>AA"n1-hv id="tmbgai">
AAAA"w-v id="tfews oaug=m2abre;} 斡AAAA{ ne}斡AA斡 "#--最新日志,群博日志dyw斡AA"floaur namettjs3"4r prc66"jpt-3">斡AAAA{lass a as x}斡AAAA{if !!x}斡AAAA"erov id="tthank">"w-ourl=http://www.v id="tfews m2ab e;} 斡 "#--t萍鋈罩綿yw斡AA"floaur namettjs3"4r prc66"jpt-4aa斡AAAAt萍龉馄罩镜娜耍簉ups斡斡AAAAAA{lass a as x}斡AAAA {if !!x}斡AAAAAA"n1-hv id="tc_blin-one;fckcome;fe{ra斡AAAAAAAA"w-v id="tfews rget=Eourl=http://www-gankfom/s targetEe;} 斡AAAAAAAA"ff .pe.="${x. to"mer.tpNickname|escape}" rrorttyhis._cr=blcclaon.fe{rhv id="tcwd6 warelc"br_cro"${fn1(x. to"mer.tpName)}"ex斡AAAAAA "u?from=blogAA"n1-hv id="tcwd6thank">斡AAAAAA AA"w-v id="tfews m2ab ourl=http://www.eankfom/s targetEe;} 斡AAAAAAAA ${fn(x. to"mer.tpNmplname,6)|escape}斡AAAAAA AA"u?from=blogAA"un1->斡AAAAAA"un1->斡AAAAAA{ ne}斡AA {/list}斡AAAA"un1->斡AAAA{if !!b&&b.length>0}斡AAAA"p hv id="tfew6">他们还t萍隽耍簉ups斡"an clv id="tc_blin"><#183ibkan c>rw-v id="tfews m2ab ourl=http://www.e;} 斡 "#--引用记录dyw斡AA"floaur namettjs3"4r prc66"jpt-5ti斡AAAA"an clv id="tptyle few7">转载记录:rue">斡AAAA{lass d as x}斡AAAAAA"erov id="tv <#183ibkan c>斡AAAAAA n1-hv id="t.i/6thank ptyle">"an c""a hurl=http://www.v id="tfew7=m2abre;} run1->斡AAAAAAAA"n1-hv id="t.ir ptyle">"an c""a hurl=http://www.v id="tfew7=m2abre;} run1->斡AAAAAA斡 "#--博主t萍鰀yw斡AA"floaur namettjs3"4r prc66"jpt-6">斡AAAA{lass a as x}斡AAAA{if !!x}斡AAAA"erov id="tthank">"w-ourl=http://www.v id="tfews m2ab e;} 斡 "#--随机.163dyw斡AA"floaur namettjs3"4r prc66"jpt-7">斡AAAA{lass a as x}斡AAAA{if !!x}斡AAAA"erov id="tthank">"w-ourl=http://www.v id="tfews m2ab e;} 斡 "#--首页t萍鰀yw斡AA"floaur namettjs3"4r prc66"jpt-8">斡AAAA{lass a as x}斡AAAA{if !!x}斡AAAA"erov id="tthank">"w-ourl=http://www.v id="tfews m2ab ourl=http://www.e;} 斡 "#--历史上的今天dyw斡AA"floaur namettjs3"4r prc66"jpt-1{ra斡AAAA斡AAAAAA{lass a as x}斡AAAA {if x_sodex>4}{br k}{ ne}斡AAAAAA{if !!x}斡AAAA "erov id="tthankofews"m斡AAAAAA "w-v id="tm2ab ourl=http://www.ae;} ${fn2(x.href=shTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}rue">斡AA斡 "#--被t萍鋈罩綿yw斡AA"floaur namettjs3"4r prc66"jpt-1&aa斡AAAA{lass a as x}斡AAAA{if !!x}斡AAAA"erov id="tthank">"w-ourl=http://www.v id="tfews m2ab e;} 斡 "#--上一篇,下一篇dyw斡AA"floaur namettjs3"4r prc66"jpt-1cti斡AAAA {if !!(i/ogDet:/l. <-B/ogPerm://nk)}斡AAAAAA an class="txilleic_blin-/span>
斡AAAAAA "n1-hv id="tptyle thank">"w-v id="tm2ab ae;} ${i/ogDet:/l. <-B/ogTbywa|escape}"u?f斡AAAAA{/ne}斡AAAA {if !!(i/ogDet:/l.nloaB/ogPerm://nk)}斡AAAAAA an class="txirgeic_blin-/span>斡AAAAAA "n1-hv id="tp .hov>thank">"w-v id="tm2ab e;} ${i/ogDet:/l.nloaB/ogTbywa|escape}"u?f斡AAAAA{/ne}斡AA斡 "#-- 热度 dyw斡AA"floaur namettjs3"4r prc66"jpt-13">斡AAAA{lass a as x}斡AAAA{if !!x}斡AAAA"n1-hv id="thooIbloic_blin-one;fckcome;fe{ra斡AAAAAA"w-v id="tfews rget=Eourl=http://www-gankfom/s targetEe;} 斡AAAAAA{if x.href=sherhttpname==visi=or.uttpName}斡AAAAAA" rpe.="${x.href=sherNickname|escape}" rrorttyhis._cr=blcclaon.fe{rhv id="tcwd6 warelc"br_cro"${fn1(x.href=sherhttpname)}&r=${visi=or.ff7gfUpd;}.Time}"ext/cs {else}斡AAAAAA"ff .pe.="${x.href=sherNickname|escape}" rrorttyhis._cr=blcclaon.fe{rhv id="tcwd6 warelc"br_cro"${fn1(x.href=sherhttpname)}"ext/cs { ne}斡AAAAAA"u?from=blog"n1-hv id="tcwd6vname thank">斡AAAAAA "w-v id="tfews m2ab aourl=http://www.eankfom/s targetEe;} 斡AAAAAA ${fn(x.href=sherNickname,8)|escape}斡AAAAAA A"u?from=blog"un1->斡AAAAAA"w-v id="tf-myLikeItops hoo/pre {if x./pret=1} js-like/pre{elseif x./pret=2} js-r"_bla/pre{elseif x./pret=3} js-0;linfpre{else}{ ne}=Eourl=http://www-gankfom/s targetEe;}
斡AAAA{/ne}斡AAAA{/list}斡AA斡 斡AA"#-- s="t新闻广告 dyw斡AA"floaur namettjs3"4r prc66"jpt-14aa斡AAAA "n1-hv id="tttlif]-few66 wbrelc"relsa">s="t新闻"un1->斡AAAA "n1-hv id="talbs_13">斡AAAAAA "w-v id="theadalbs/qgank" class="itbourl=http://www.e;} 斡 ginAAAAA"ff ._cro"${ff size(headreAns.ff src,o40,150,true)}">斡 ginAAAAA"an clv id="tict="r">"/s">${headreAns.obywa|escape}bkan c>r/s">斡 {if nkfeAnd('albslist')&&albslist.length>0}斡AAAA {lass albslist as x}斡AAAAAA {if x_sodex>7}{br k}{ ne}斡 "erov id="tthank">"w-gankfom/s targetEourl=http://www.e;} ·bkan c>${x.obywa|escape}"u?f下载s="t新闻客户端 m/view?f斡 "un1->斡AAAA "un1->斡AA斡 斡AA"#--右边模块结构dyw斡AA"floaur nametttx3"4r prc66"tx3-{ra斡AAAA斡 "llov id="tutc. blss">"/ll>斡AAAA"h4 v id="tfew7 ns" lt3 pgankdutc.ra最新日志s" 4>斡 "llov id="tutc. blss">"/ll>斡AAAA"h4 v id="tfew7 ns" lt3 pgankdutc.ra该作者的其他文章s" 4>斡 "llov id="tutc. blss">"/ll>斡AAAA"h4 v id="tfew7 ns" lt3 pgankdutc.ra博主t萍鰏" 4>斡 "llov id="tutc. blss">"/ll>斡AAAA"h4 v id="tfew7 ns" lt3 pgankdutc.ra随机.163s" 4>斡 "llov id="tutc. blss">"/ll>斡AAAA"h4 v id="tfew7 ns" lt3 pgankdutc.ra首页t萍鰏" 4>斡 "llov id="tutc. blss">"/ll>斡AAAA"n1-hv id="t ">"w-ourl=http://www.v id="tfews m2areg.1698mpersoni/ogr//ne&am">oftem/vi&/vibkdb _zoom:1;="" "/n1-x斡AAAA"n1-hr pri/ogPublacAccou13">"/n1-x斡AA斡 "#--评论模块结构dyw斡AA"floaur nametttx3"4r prc66"tx3-&aa斡AAAA"n1-hv id="thref=shdutc.ra" 斡AAAAAA"n1-hv id="tcast">"/n1-x斡AAAA "n1-hv id="tv 斡 "#--引用模块结构dyw斡AA"floaur namettjptarr pr 66"tx3-cti斡AAAA "n1-hv id="tclost">斡AAAAAA an class="txutc. c_blin-/span>
斡AAAAA"/n1-x斡 "n1-hv id="tutc. "nbw-i>"/n1-x斡AA斡 "#--博主发起的投票dyw斡AA"floaur namettjptarr pr 66"tx3-3">斡AAAA{lass a as x}斡AAAA{if !!x}斡AAAA "li>斡AAAAAA"w-e;}
斡"/n1-x斡ro"_cripte/prettycodejgn:script=>斡vjs-wumiiPerm:L/nk.= "mpersoni/ogr//ne&am/xmofte0320/i/ogog.163.c23777524og_a512453247675/"; //文章的永久链接,作为文章的唯一标识斡vjs-wumiiTags.= ""; //文章标签,以英文逗号分隔,如:"标签1,标签2"斡vjs-wumiiSlblP;} ix.= "mpersoni/ogr//ne&am/xmofte0320/"; //博客的主页地址,作为博客的唯一标识斡vjs-wumiiParams.= "&num=5&mode=3&pf?pd=b//n"; //num为默认显示的相关文章数目,mode为默认的显示模式(1为文字,2为图片,3为自动)ro" _cript>斡"_cripte/prettycodejgn:script=r_cro"mperson;mal=h.wumiie&loa/ ;}.dIblosWmal=h.htm">"/_cript>斡"/n1-x斡AA "n1-hv id="tlhv h.ter>
斡AAAAAA"n1-hv id="tlhi/6bh/s
"n1-hv id="twkg h an ct">"n1-hv id="t h">
斡AA"n1-hv id="twkg h">斡AAAA

页脚ruh2>斡AAAA"n1-hv id="tk"> "w- ="no.m-aborhv id="tm2aofew8=Eourl=http://www.e;} 博客风格"u?f斡 "an clv id="ta>fe1{ra-bkan c>斡AAAAAA"w- ="no.m-aborhv id="tm2aofew8=Eourl=http://www.e;} 手机博客"u?f斡 "an clv id="ta>fe1{ra-bkan c>斡AAAAAA"w- ="no.m-aborhv id="tm2aofew8=Eourl=http://www.e;} rw-v id="tm2aofew8=>订阅此博客"u?fbkan c>斡AAAA"/n1-x斡 "p4v id="tfew8">s="t公司版权所有
"/n1-x"/n1-x"/n1-x斡AA "> "floaur rows t&am" ss t&amname="jptarr prom-jpt-a&aa "w- ="no.m-aborhv id="tpr=Eourl=http://www.e;}
斡AA"w-v id="tpr=Eourl=http://www.e;} 斡 "floaur rows t&am" ss t&amname="jptarr prom-jpt-d{ra {lass wl as x}斡AAAA "n1-hv id="tgrpti${x.g}run1->斡AAAA {lass x.l as y}斡AAAAAAAA"w-v id="titm rget=Ee;} 斡 "floaur rows t&am" ss t&amname="jptarr prom-jpt-d&aa {if nkfeAnd('wl')}斡AAAAAA {lass wl as x}"w-v id="titm rget=Ee;} 斡run1->斡"_cripte/prettycodejgn:script=>斡AAwsodow.N.= {tm:{'zbtn':' btn',斡AAAAAA AA 'bdc0':'bdc0','bdc2':'bdc1',斡 'bgc0':'bgc0','bgc1':'bgc1','bgc2':'bgc2','bgh0':'bgc9',斡 'few0':'few3','few1':'few4','few2':'few5','few3':'few6','few4':'few7','few5':'few9'}};斡AAD;}..sfrvTime.= '06/26/2at7i15:07:48';斡AAblcclaon.api.= 'mpersonapiblogPlog&pkid/';斡AAblcclaon.ms .= 'mpersonapiblogPlog&pkid/ms / wr';斡AAblcclaon. wr.= 'mpersonapiblogPlog&pkid/xmofte0320/ wr';斡AAblcclaon.vcd.= 'mpersonapiblogPlog&pkid/cap/captcha.jp x?pur ntId=237775249&r=';斡AAblcclaon.mrt.= 'mpersonb.bst.126-rit/albe> v{yle/mbox/';斡AAblcclaon.fckc= 'mpersonosblogPlog&pkid/to"mon/av:.sbhost=';斡AAblcclaon.fck2= 'mpersonosblogPlog&pkid/to"mon/av:.sbhost=';斡AAblcclaon.passportfckc= 'mpersonosblogPlog&pkid/to"mon/av:.sbpassport=';斡AAblcclaon.fpr.= 'mpersonb.bst.126-rit/to"mon/portrait/f ct/ <-view/';斡AAblcclaon.f60c= 'mpersonb.bst.126-rit/to"mon/f ct60.p4g';斡AAblcclaon.f140= 'mpersonb.bst.126-rit/to"mon/f ct140.p4g';斡AAblcclaon.f40 = blcclaon.f140;斡AAblcclaon.adf140= 'mpersonb.bst.126-rit/to"mon/admi;} ct140.p4g';斡AAblcclaon.ept.= 'mpersonb.bst.126-rit/to"mon/lopty.p4g';斡AAblcclaon.guank_profkg _add= 'mpersonb.bst.126-rit/to"mon/guank_profkg _add.gif';斡AAblcclaon.phtoto_dr mc= 'mpersonph to.dr mr//ne&am/i/ogowrlblB/ogCpeaback://';斡AAwsodow.CFc= {斡AAAAca:false斡AAA,man:-3斡AAA,cb:''斡AAA,cc:false斡AAA,cd:false斡AAA,ca:'-3'斡AAA,ck:0斡AAA,ci:['apiblogPlog&pkid'斡AAAAAA ,'mpersonph to.//ne&ph to/html/crossdop:/n.html?t=2at00ta5'斡AAAAAA 斡AAA ,'udblogPlog&pkid'斡AAAAAA 斡AAA 斡AAA 斡AAA ]斡AAA,cj:[-3]斡AAA,ct:''斡AAA,cm:["","i/ogo","m/rum/","music/","" sletpaon/","f"https/","profkg /","pprank/","","p://archive/"]斡AAA,cf:0斡AAA,co:{pv:false斡AAA ,ti:107911040斡AAA ,tp:''斡AAA ,tc:0斡AAA ,tl:3斡AAA ,ut:0斡AAA ,up:''斡AAA ,um:''斡AAA ,ui:0斡AAA ,ud:true}斡AAA,cp:{nr:1斡AAA ,cr:1斡AAA ,vr:-.te斡AAA ,fr:0}斡AAA,cs:0斡AAA,ct:{'nav':['首页','日志','相册','音乐','收藏','博友','关于我','on?id='],'enabled':[0,1,6],'nkfa"htnav':purseInt('11111111',2)}斡AAA,cu:false斡AAA,cv:false斡AAA,cw:false斡AA};斡AAwsodow.UDc= {};斡AAUD.hostc= {斡AAAA uttpId:237775249斡AAA ,uttpName:'xmofte0320'斡AAA ,tmplName:'快乐濛濛'斡AAA ,ff7gfUpd;}.Time:1411049826964斡AAA ,bastp;t:'mpersonxmofte0320blogPlog&pkid/'斡AAA ,ger.tp:'她'斡AAA ,ep:/t:'1076097331@qqe&am'斡AAA ,ph to//nName:'1076097331@qqe&am'斡AAA ,ph to//nHostName:'1076097331@qqe&am'斡AAA ,TOKEN_HTMLMODULE:''斡AAA ,isM"htiUttpB/og:false斡AA ,isWumiUttp:true斡AAA ,sRank:-.te斡AA};斡"/_cript>斡 "_cripte/prettycodejgn:script=r_cro"mpersonb1.bst.126-rit/albe> r/j/pc.js?v=1492653527459">"/_cript>斡 "_cripte/prettycodejgn:script=r_cro"mpersonb1.bst.126-rit/albe> r/j/m/c66/pm.js?v=1492653527459">"/_cript>斡 "_cripte_cro"mpersonanalyticsr//ne&am/ tes.js" /pret"floa/jav:_cript">"/_cript>斡 "_cripte/pret"floa/jav:_cript">斡AAA _ tes_nacc='_bla';neteastTrttker();斡AAAA斡AAAAalb If7gf(p._crc= 'mpersoni/ogr//ne&am/ lbe> ff7gfs/analyse0;ng?s=p&t='+alb D;}.().l=hTime();斡AA"/_cript>斡"_cript>斡wsodow.setTimeout(funtpaon(){斡AA(funtpaon(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogwaAnalyticsObjetp']=r;i[r]=i[r]||funtpaon(){斡AA(i[r].q=i[r].q||[]).hrsh(urluments)},i[r].l=1*alb D;}.();a=s.cr teEtyment(o),斡AAm=s.l=hEtymentsByTagName(o)[0];a.async=1;a._crog;m.pur ntNode.inttptBkfore(a,m)斡AA})(wsodow,dom/ment,'_cript','//og rgoogwa-analyticsrto"/analyticsrjs','ga');斡斡AAga('cr te', 'UA-692049/n-1', 'maro');斡AAga('ser.', 'e> view');斡},300);斡斡斡斡"/_cript> 斡斡斡"_cript /pret"floa/jav:_cript">斡AAA wsodow.setTimeout(funtpaon(){斡 J.p:adScript('mpersonmusic.ph.126-rit/ph.js?0w1');斡 斡 J.hostD;}aByDWR(blcclaon. wr,'MusicBeanNew','_etCopy .hovMusicSessaonToken',false);斡 },t000);斡"/_cript>斡斡斡"_cript>斡wsodow.setTimeout(funtpaon(){斡AA 4pr ecript.= dom/ment.cr teEtyment('_cript');斡 ecript.asyncc= 1;斡 ecript._crc= 'mpersoni1.bst.126-rit/albregc2cw/ s/js/i/og_aswlf_V3_1.js';斡AA dom/ment.body.a;uer.Child(ecript);斡 },300);斡斡"/_cript> 斡AAA "_cripte/pret"floa/jav:_cript"r_cro"/albe> <-o/pcode/ <-ttify.js">"/_cript>斡"/body>斡ruhtml>斡

斡AAAAAAAAAAAAAAAA an clr pr$_ah}.3Btn_qq=Eobyway"分享到QQ空间"-v id="t0;lin taqqztp: fabk}topsba
斡AAAAAAAAAAAAAAAA an clr pr$_ah}.3Btn_qqweibo=Eobyway"分享到腾讯微博"-v id="t0;lin taqqweibo fabk}topsba
斡AAAAAAAAAAAAAAAA n1-4r pr$_ah}.3Btn_weixin=Eobyway"分享到微信"-v id="t0;lin taweixin fabk}topsba斡"n1-4v id="tlink2dimd:url new6=-斡AAAAximgw_cro"mperson:/oglog&pkid/sitMaxIf7gfGen://b?frompersonxmofte0320blogPlog&pkid/:/ogog.163.c23777524og_a512453247675&w=.terh=.terttp://wwfxtjstatis42ti1&aa斡AAAA"n1-hv id="tb=rsba斡AAAAAAAA

用微信

将文章分享到logh圈。rups斡 AAAAAAAAAAAA"n1-4r pr$_ah}.3Btn_yixin=Eobyway"分享到易信"-v id="t0;lin tayixin fabk}topsba斡"n1-4v id="tlink2dimd:url new6=-斡AAAAximgw_cro"mperson:/oglog&pkid/sitMaxIf7gfGen://b?frompersonxmofte0320blogPlog&pkid/:/ogog.163.c23777524og_a512453247675&w=.terh=.terttp://wwfxtjstatis42ti1cti斡AAAA"n1-hv id="tb=rsba斡AAAAAAAA

用易信

将文章分享到logh圈。rups斡 AAAAAAAAAA" "4r pr0;linToL://wwFordre etho prhost=Eourl=http://www.ttpaon="mpersonog randshow" hr0;linfloa?ttp://w/oghoststat3102c4L4aa斡AAAA inpute/pretteanden" namettyhirdId" 4pxuettfks_08707008209408206608308409506507208408206808308adm3065080095amext/cs inpute/pretteanden" namettlog." 4pxuetthrefPOSTamext/cs inpute/pretteanden" namettobywa" 4pxuett春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22amext/cs inpute/pretteanden" nametttoptent" 4pxuett<n1-m/vi< robyway"春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间" pe.="春节大年初二和姥姥、姥爷合影tati-2-22 - 快乐濛濛 - 记录成长过程的精彩瞬间" v{yle " AAAAAAAA"n1-hv id="tp .hov> .hovo.co;}.if]- .hovo.co;}.if]-albaa斡AAAA an class="txf-myLikeItops likebtn p13 p .hov"4r pr$pan cLike">.不秗ue">斡 an clv{yle
"4r pr$_an c Rel "mer.ahv id="tptyle rdtp ="nbw-ims= AAAAAA an class="txptyle llofews"m an clr pr$_an cRel "mer.Cou13">0rue"> an class="txptyle c_blin-/span> an class="txfew7">rue"> AAAAAA"
AAAA"
AA"
AA"n1-hv id="tsnl">斡AAAAAA "n1-h /div> "-v id="tpgankc wbrels2relc"rrd_13"4r pr$pn1-Rel "mer.Coptent"""